تجربه شرکت تعاونی تولید روستایی فوشنجان از محصول شیرافزا

شرکت تعاونی تولید روستایی فوشنجان
شرکت تعاونی تولید روستایی فوشنجان

 

با توجه به تاثیرات موثر محصول شیرافزا برند طلای طبیعت کوهرنگ خصوصا در فصول گرم سال در کنترل تنش‌های محیطی به ویژه تنش گرمایی و بروز اسیدوز بدین وسیله اعلام رضایت خود را از محصول شرکت فوق اعلام می‌داریم.