مهندس جلال نائینی (مدیرعامل شرکت طلای طبیعت)

شماره تماس : 09151242358

ایمیل: [email protected]

دکتر مرتضی تقی زاده (مدیر بخش تحقیق و توسعه)

شماره تماس : 09153884468

ایمیل: [email protected]

مهندس امیرمحمد دهستانی (مسئول تولید محتوا و سایت)

شماره تماس : 09152321463

ایمیل: [email protected]