تجربه شرکت تعاونی دامپروران از استفاده محصول شیرافزا و رشدافزا

 

شرکت تعاونی دامپروران نیشابور

با سلام و احترام

بدینوسیله با توجه به تاثیرات مثبت گیاهان دارویی در پیشگیری بسیاری از مشکلات صنعت دامپروری از جمله افزایش هضم و جذب مواد مغذی و متعاقب آن افزایش شیر و گوشت و از همه مهمتر بهبود سیستم ایمنی دام و سلامت دام در مواجهه با شرایط استرس گرمایی سرمایی و…. شرکت تعاونی دامپروران رضایت خود را از محصولات شیرافزا و رشد افزای شرکت طلای طبیعت اعلام می دارد.